Актуелно

Новости

Работна средба за изработка на „Концепција за математичка гимназија“

На 18.1.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието, Скопје се одржа работна средба на стручниот тим за изработка на „Концепција за математичка гимназија“.

Потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието

На 11.1.2017 во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.

 

Работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика од Меѓународниот центар за испити од Кембриџ (Cambridge International Examinations) за прва и втора година средно образование

Во периодот од 28.11.2016 до 30.11.2016 година се реализираа работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика за средно образование.

Обука за одделенските наставници коишто во учебната 2016/2017 година реализираат настава по предметот физичко и здравствено образование во IV и V одделение на основното образование

На 5-ти, 6-ти и 7-ми декември 2016 година се реализираат еднодневни обуки со наставниците од одделенската настава коишто реализираат настава по наставниот предмет физичко и здравствено образование во четврто и петто одделение на деветгодишното основно образование.

Обука за одделенските наставници кои реализираат настава по предметот работа со компјутер и основи на програмирање во IV одделение на основното образование

Во месец октомври се реализираат еднодневни обуки со наставниците од одделенска настава кои во учебната 2016/2017 година реализираат настава по наставниот предмет работа со компјутер и основи на програмирање во IV (четврто) одделение на основното образование.

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Во втората половина на август и во септември Бирото за развој на образованието продолжува со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието