Aktualisht

Oбука за обучувачи на тема: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование

Од 10 до 12 септември и од 22-23 септември 2018 година Бирото за развој на образованието со финансиска и стручна поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје организира обука за обучувачи на тема: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование.

 

Во следниот период, со оглед на значењето на инклузивното образование во реформските процеси на образованието во нашата земја, според определена динамика, ќе бидат одржани обуки со сите наставници од основните училишта во Република Македонија.

 
2019 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit