Aktualisht

Personat përgjegjës për komunikim me qytetarët që kanë lloj të caktuar dhe shkallë të kufizuar

 

Personat përgjegjës për komunikim me qytetarët që kanë lloj të caktuar dhe shkallë të kufizuar:

 

- Bozha Jakimovska, referent i lartë në Byronë me seli në Shkup

- Dushanka Nikolovska, referent i lartë në Byronë, NJR - Tetovë

- Seavetka Jashari, referent i lartë në Byronë, NJR- Gostivar

- Roza Velanovska, referent i lartë në Byronë, NJR- Ohër

- Menka Trenkoska, referent i lartë në Byronë, NJR- Prilep

- Bogica Kaeva, referent i lartë në Byronë, NJR- Shtip

- Kimete Nuredini, referent i lartë në Byronë, NJR- Kumanovë

- Marina Medarska, referent i lartë në Byronë, NJR- Koçanë

- Atanas Fidanski, referent i pavarur në Byronë, NJR - Berovë

 

 
2019 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit