Aktualisht

Risitë

Дистрибуција на педагошка евиденција

Бирото за развој на опбразованието на 15.08.2011 година ќе започне со дистрибуција на педагошката евиденција во основните и во средните училишта.

 
 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit