Актуелно

Основно образование

 

Концепција, за деветгодишно основно воспитание и образование

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ - Работа со компјутер

 

Јазик и култура на заедниците

 

IV одделение - деветгодишно основно образование

 

V одделение - деветгодишно основно образование

 

VI одделение - деветгодишно основно образование

          -Француски јазик (втор странски јазик)

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Програма за животни вештини

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VII одделение на деветгодишно основно образование 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VIII одделение на деветгодишно основно образование 

 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во IX одделение на деветгодишно основно образование
Изборни предмети во деветгодишно основно образование (VII - IX одделение)

 

 
2015 © Copyright Биро за развој на образованието