Актуелно

Основно музичко образование

III - одделение


 

Деветгодишно основно музичко образование

 

Шестгодишно основно музичко образование

 

Тригодишно основно музичко образование

 

Изборни предмети за основно музичко образование

 

Балет за основно музичко образование

 

IV - одделение


 

Основно балетско образование

Изборни предмети

 

IV - одделение (деветгодишно)


 

 

IV - одделение (шестгодишно)


 

 • Удирачки инструменти
 • Флејта
 • Обоа
 • Саксофон
 • Труба
 • Тромбон
 • Хорна
 • Класична гитара
 • Хармонија
 • Солфеж
 • Теорија на музиката

 

VI - одделение (деветгодишно)


 

VII - одделение (деветгодишно)


 

VIII - одделение (деветгодишно)


 

IX - одделение (деветгодишно)


 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието