Актуелно

Семинар на тема: „Примена на дигитални содржини во наставата по англиски јазик во I, II, III, IV и V одделение“.

Бирото за развој на образованието, во соработка со Британскиот совет во Македонија, организира еднодневен семинар со сите наставници по англиски јазик од основните училишта во Република Македонија кои реализираат настава од I-во (прво) до V-то (петто) одделение во основното образование.
Темата на семинарот е: „Примена на дигитални содржини во наставата по англиски јазик во I, II, III, IV и V одделение“.
Семинарите се реализираат во периодот април-мај, 2013 година.

 

image image image image image image

 

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието