Актуелно

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

 

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

 

- Божа Јакимовска, виш референт во Бирото со седиште во Скопје

- Душанка Николовска, виш референт во Бирото ПО - Тетово

- Сеаветка Јашари, виш референт во Бирото ПО - Гостивар

- Роза Вељановска, виш референт во Бирото ПО - Охрид

- Менка Тренкоска, виш референт во Бирото ПО - Прилеп

- Богица Каева, виш референт во Бирото ПО - Штип

- Кимет Нуредини, виш референт во Бирото ПО - Куманово

- Марина Медарска, виш референт во Бирото ПО - Кочани

- Атанас Фидански, самостоен референт во Бирото ПО - Берово

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието