Актуелно

Обуки за просветните инспектори

Од 15 – 17 септември во Скопје, Струга и Кавадарци се одржаа обуки за просветните инспектори од страна на советниците на Бирото за развој на образованието за новите наставни програми по математика и природни науки за учениците од прво до трето одделение.

Обуките се со цел да се запознаат просветните инспектори со новините во планирањето и реализирањето на новите наставни програми, како и да се координира и зајакне соработката меѓу двете институции - Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат во интерес на подобрување на квалиетот на образованието во нашата земја.

 

image image image

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието