Актуелно

Обуки за наставниот кадар во средните училишта во Република Македонија

Бирото за развој на образованието организира задолжителни обуки за наставниот кадар во средните училишта во Р. Македонија на тема „Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност“. Обуките ќе ги реализираат акредитирани понудувачи на обука и услуги во период јануари - март 2013 година. Во прилог е распоредот на училиштата по региони.

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието