Актуелно

ПО ПОВОД 75 ГОДИШНИНАТА ОД ХОЛОКАУСТОТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, БРО ОБЈАВУВА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕЊЕТО ЗА ХОЛОКАУСТОТ

ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 75 ГОДИШНИНАТА ОД ХОЛОКАУСТОТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЈАВУВА МАТЕРИЈАЛИ КОИ ТРЕБА ДА ГО УНАПРЕДАТ УЧЕЊЕТО ЗА ХОЛОКАУСТОТ, И ТОА:

 

ЗОШТО ДА СЕ УЧИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ

КАКО ДА СЕ УЧИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ

ШТО ДА СЕ УЧИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ

МЕЃУНАРОДНА ПОВЕЛБА ЗА МЕМОРЈАЛНИ МУЗЕИ

РАБОТНА ДЕФИНИЦИЈА ЗА НЕГИРАЊЕТО И ИСКРИВУВАЊЕТО НА ХОЛОКАУСТОТ

 

Со поставувањето на наведените материјали Бирото за развој на образованието смета дека ќе го поттикне изучивањето на Холокаустот на начин на кој се изучува во повеќе држави во светот, а пред се од членките на ИХРА (International Holocaust Remembrance Alliance). Сите документи се изработени од ИХРА од каде Министерството за надвворешни работи на Република Македонија ги превзема и преведе, а Бирото за развој на образованието ги лекторираше и ги споделува со учесниците во воспитно образованиот процес.

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието