Актуелно

Сертификати од „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX одделение“

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX-то одделение на деветгодишното образование“.

 

Наставниците од основните училишта од сите општини во Скопје кои ја следеле обуката на тема: „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX-то одделение на деветгодишното образование“ можат да ги подигнат сертификатите во Бирото за развој на образованието, (барака бр. 3, м-р Ирена Никоска-Ајановска) од 9,00 до 16,00 часот секој работен ден.

 

Наставниците од останатите основни училишта од Република Македонија, сертификатите можат да ги подигнат во подрачните единици на БРО.

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието