Актуелно

Семинари за наставниците по математика од средните училишта

Бирото за развој на образованието организира еднодневни семинари за наставниците по математика од средните училишта во Република Македонија со цел поблиску да се запознаат со испитната програма, како и со начинот на изготвување на прашања и задачи за државната матура по предметот математика.

На семинарот се разгледуваат и начините за помош на учениците од завршните години при подготовката за полагањето на предметот математика од државната матура.

 

Испитна програма по математика за државна матура

 

Материјали од подрачјата во испитната програма кои ќе послужат за успешно подготвување за полагање државна матура-основно ниво:

 

П1: Алгебра / Квадратни равенки

П2: Геометрија

П3: Аналитична геометрија

П4: Веројатност

П5: Прогресии

 

 

Скопје Битола Скопје Тетово Штип

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието