Актуелно

Стручно советодавни средби со наставниците од средните училишта коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од екстерното проверување

Бирото за развој на образованието во периодот на месец ноември реализира стручни советодавни средби со наставниците од сите средни училишта во Републиката коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во средното образование.

 

На средбите на наставниците им се даваат насоки за надминување на евидентираните слабости во однос на добиените резултати од екстерното проверување на постигањата на учениците, по наставните предмети.

 

image image

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието