Актуелно

Семинар за адаптирање наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination

Бирото за развој на образованието адаптираше наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination, коишто се утврдени од министерот за образование и наука и истите ќе се реализираат од учебната 2014/15 година со учениците од прво до трето одделение на деветгодишното основно училиште.

 

За имплементација на новите програми Cambridge International Examination реализираше обуки со советниците на Бирото за развој на образованието и 40 наставници (избрани согласно определни критериуми на јавен оглас) коишто ќе бидат задолжени да одржат обуки со сите наставници кои ќе изведуваат настава од прво до трето одделение во основните училишта во Република Македонија.

 

Семинарот се одржа од 2-5 април 2014 година во хотелот „Континентал“ во Скопје.

 

image image image image image image image

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието