Актуелно

Новости

Семинари за одделенските наставници коишто во учебната 2016/2017 година ќе предаваат математика во IV и V одделение

Од 16 до 30 мај Бирото за развој на образованието во соработка со Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ од Скопје, Педагошкиот факултет „Св.

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Бирото за развој на образованието почна со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

 

Воведување на новите наставни програми Кембриџ од VII до IX одделение

Бирото за развој на образованието во соработка со Cambridge International Examination ги адаптираше наставните програми за математика, биологија, хемија и физика од VII до IX одделение на деветгодишното основно образование.

 

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници.

 

 

Обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование"

Од 14 до 19 март 2016 година се одржаа обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ во организација на Бирото за развој на образованието во соработка со експерти од Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

Обука за новата наставна програма по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование

Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организира еднодневна обука за наставниците коишто ја реализираат наставата по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование.

 

 
 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието