Актуелно

Новости

Oбука за обучувачи на тема: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование

Од 10 до 12 септември и од 22-23 септември 2018 година Бирото за развој на образованието со финансиска и стручна поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје организира обука за обучувачи на тема: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование.

 

ПО ПОВОД 75 ГОДИШНИНАТА ОД ХОЛОКАУСТОТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, БРО ОБЈАВУВА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕЊЕТО ЗА ХОЛОКАУСТОТ

ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 75 ГОДИШНИНАТА ОД ХОЛОКАУСТОТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЈАВУВА МАТЕРИЈАЛИ КОИ ТРЕБА ДА ГО УНАПРЕДАТ УЧЕЊЕТО ЗА ХОЛОКАУСТОТ, И ТОА:

 

ЗОШТО ДА СЕ УЧИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ

Зајакнување на системот на предучилишнотот образование

Од 6 до 8 март во х.Радика Маврово се одржа тридневната стратешка работилница за спроведување систематска анализа на системот за предучилишно образование и изработка на план за да се зголеми пристапот до квалитетно предучилишно образование.

Презентација на истражување на тема: „Актуелната состојба и предизвиците во предучилишното воспитание и образование“

На 20.10.2017 година во просториите на Бирото за развој на образоването беше организирана работна средба на која беше презентирано истражувањето на тема „Актуелната состојба и предизвиците во предучилишното воспитание и образование“. На средбата во присуство на г-ѓа Рената Дескоска, министер за образование и наука, г.

Предлог-листа на прирачници и други материјали за реализација на наставата по предметот граѓанско образование во VIII одделение

Согласно одлуката на министерот за образование и наука на Република Македонија, за повлекување од употреба на учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение од авторите Ксенофон Угриновски и Крсте Василевски и рецензенти д-р Владо Петровски, Билјана Синадиновска Шотаровска и Татјана Георгиевска, Бирото за развој на образованието формираше комисија за изготвувањ

Втора обука од проектот „Оценување за учење“ од програмата Еразмус +, К2

Од 3 до 7 јули 2017 година во просториите на СУГС „Орце Николов“ во Скопје се реализира втората обука за советниците во Бирото за развој на образованието во рамките на проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“ од програмата Еразмус +, КА2, којшто Бирото го спроведув

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието